Angående referenser

Många gånger får jag synpunkter på mitt sätt att skriva och även om jag ofta uttrycker mig självsäkert så behöver det nödvändigtvis inte vara på det sättet. För er som följt bloggen under en längre tid kanske känner till att jag många gånger omformulerar mina hypoteser vilket jag även vill att mina läsare ska göra. Tanken är inte att innehållet på bloggen ska ses som absoluta sanningar utan snarare att det skall leda till debatt och nya synsätt på omvärlden. Om man tror sig ha rätt i alla lägen är man ute på svag is och därför vill jag vädja till mina läsare att söka sanningen, inte att man ska tro sig funnit den. Mitt mål med bloggen är framförallt att vi tillsammans ska ifrågasätta det samhälle och den verklighet vi lever i.
 
Vår hjärna lurar oss mer än vad vi tror och därför är det oavkortat vår perception som skapar verklighet hos oss människor. Värderingar, trosuppfattningar, intressen och uppväxt har skapat din bild av världen. Vi ser med andra ord bara det vi vill se och många gånger kan det vara svårt att ändra på detta. Enligt Sigmund Freud så skapas våra starkaste värderingar under åren innan vi fyller sex år (referens saknas). Dessa värderingar är svårast att ändra på då vi är vuxna. De är så djupt rotade att även om vi är medvetna om dem så kommer vi agera och handla utefter dessa värderingar. Vi brukar ibland kalla dem för undermedvetna värderingar. Vad ser du först i bilden? Sigmund Freud eller en naken kvinna?
 
 
 
Givetvis har jag möjlighet att bifoga referenser och källhänvisningar men problemet är att det är oerhört tidskrävande. Med tanke på att jag inte tjänar ett öre på bloggen (istället går jag 99 kr back varje år för att betala för domänen) är det inte heller en heltidssysselsättning. Jag har idag två jobb som står för min inkomst och om jag då även ska prioritera arbetet med källhänvisningar så kommer det förmodligen inte bli många inlägg i veckan.
 
Referenser lämnas därför oftast på begäran men givetvis kan jag bli bättre på det vid de tillfällen då jag direkt hämtar information från specifika källor. Vi måste samtidigt förstå att ALL information som finns att tillgå på nätet är ett resultat av information som repeterats i oerhört många steg. Kan vi, bara för att vi har en referens, se den som tillförlitlig? Om en teori eller en hypotes repeteras tillräckligt många gånger så blir det tillslut en sanning oavsett ifall den är sann eller ifall den ursprungliga författaren har formulerat den som en sanning. Dessutom är det, om vi ska vara ärliga, löjligt ovanligt att man läser de referenser och källhänvisningar som bifogas.
Caspar

Skulle nog vilja påstå att jag gillar ditt sätt att skriva. Har nyligen hittat hit och det är precis lagom nivå. Referenser gör en text bara svårläst och de saknar i min mening betydelse då man kan hitta referenser för precis vilken åsikt som helst.

Upplever inte dessa texter som för självsäkra utan lagom för att ta dem på allvar. Är innehållet logisk och bra förklarat behövs inga referenser. Vem har tid att kolla upp dem ändå om man vill läsa flera bloggar.

Ett typexempel är bloggarna Träna Styrka/Träningslära. Jag håller inte alltid med om det Jacob G skriver, men kan tycka att det är intressant att få andras åsikter. Texterna är dock så mastiga och fyllda med referenser så jag väljer oftast bort dem helt om det inte handlar om något väldigt intressant för mig.

Fortsätt såhär så kommer iaf jag att fortsätta följa din blogg. Tack

Caspar

Såg förresten inte Freud förrän jag kollade tredje gången på bilden, efter att jag läst texten. Man ser det man vill se. :-)

immo

Just som Casper skriver man ser det man vill se och även tolkar det man läser som man själv vill. Bli man störd så är det bara att sluta att läsa.