Illusionen av valmöjlighet

Trenden har under flera decennier gått mot centralisering och multinationella ägandeformer. I Sverige ser vi det tydligast genom exempelvis Arlas framfart bland Nordens mejerier. I USA finns det dock mer extrema exempel där knappt tio bolag äger de flesta varumärken som du hittar i livsmedelsaffären. Enligt mina observationer är det just dessa bolag som bedriver den mest oetiska marknadsföringen av produkter som håller oerhört låg kvalitet med stora mängder tillsatsämnen som är återkommande i flertalet produkter.
 
Proctor & Gamble förser närmare 5 miljarder konsumenter med sina produkter runt om i världen. I deras produktportfölj hittar vi allt från medicin till tandkräm till modekläder. Nestlé erbjuder oss hela 8 000 olika varumärken och för min egen del är det inte särskilt svårt att bojkotta samtliga. Nestlé är företaget som vill patentera allt från vatten till växter med syftet att äga allt vi konsumerar. Även Unilever, som förser över 2 miljarder människor med olika produkter världen över, har stor makt och bryr sig sällan om vad myndigheter och marknadsdomstolar anser om deras marknadsföring. Ser man till deras hygienartiklar upptäcker man snabbt att innehållet är fullt med allergener. I Axe deodoranter (för att ta ett exempel) hittar vi inte mindre än 8 allergener som samtliga är rödlistade av EU.
 
Så länge vi väljer multinationella varumärken så kommer trenden fortsätta. Lokala producenter kommer att köpas upp eller försvinna från marknaden och sedan står vi där med livsmedel med innehållsförteckningar som knappt får plats på förpackningen. Tänk på att riktig mat inte behöver någon innehållsförteckning. Den ÄR innehållsförteckningen.