Nestlé och Codex Alimentarius del 1

Allt fler skandaler inom livsmedels- och läkemedelsindustrin uppdagas och det är verkligen på tiden att vi öppnar ögonen och börjar ifrågasätta vårt samhälle. Samtidigt blir det allt enklare för särintressen att styra våra liv medans vi själva tycker att det är bra mycket viktigare att köpa moderiktiga kläder och följa TV-serier slaviskt, helt utan att ifrågasätta något överhuvudtaget.
 
Det känns som det nu är riskfritt att nämna Codex Alimentarius Commission utan att verka konspirationsteoretiskt lagd. Codex Alimentarius Commission är en mellanstatlig organisation som bildats av FN-organen FAO och WHO i syfte att ta fram internationella regler och standarder för säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och frihandel med livsmedel. Det regelverk som standarderna samlats i kallas Codex Alimentarius. FAO och WHO, som förmodligen kan räknas som världens mest korrupta "myndigheter", har ett nära samarbete med livsmedelsjättar som exempelvis Nestlé. Vi kommer väl dessutom ihåg pandemivarningen som kom i samband med svininfluensan vilket var ett resultat av korrupta underinstanser inom WHO. Instanser med tydlig koppling till läkemedelsindustrin.
 
 
 
Sverige är medlem i Codex och vi är skyldiga att delta i arbetet med internationella standarder och att beakta dem. I värsta fall kommer det på sikt att innebära att det blir förbjudet att sälja kosttillskott, förbjudet att sälja ekologiska livsmedel, förbjudet att sälja kött som inte har behandlats med antibiotika och tillväxthormoner, förbud mot att INTE bestråla livsmedel. Du kommer inte ens ha rätt att odla morötter i din egen trädgård. Allt detta för din egen säkerhet. Vi kommer helt och hållet styras av särintressen vilket är ett steg i ännu sämre folkhälsa som givetvis i sin tur gynnar läkemedelsindustrin. Givetvis kan vi stoppa denna utveckling genom att skapa en opinion som vägar styras av myndigheter.
 
Codex Alimentarius är dessutom skriven "omvänt" enl Napoléon Code vilket tydligen fungerar som så att allt som inte uttryckligen är tillåtet enligt Codex Alimentarius listor med bra saker (som nog styrs av BigPharma, BigAgro etc) är per automatik förbjudet.
 
Vi vet ju redan idag vilken negativ påverkan alla kemiska tillsatser i livsmedel har på vår kropp. Tillsatser som genom lobbying godkänns av EFSA som i sin tur även godkänns av vårt livsmedelsverk. Livsmedelsverket fortsätter dessutom godkänna hälsopåståenden som är direkt vilseledande och saknar vetenskaplig grund där framförallt Unilever med produkten Becel går i täten.
 
 

Ett företag som stuckit ut lite extra den senaste tiden är Nestlé som är mest känd för sin oetiska marknadsföring av modersmjölkersättning i u-länder. Marknadsföring som stöds av FN-organet UNICEF och som gjort sig skyldig till miljontals spädbarns död. Nestlés ordförande Peter Brabeck-Lethmate menade att vatten inte skall vara en mänsklig rättighet utan borde privatiseras. Ett yttrande som han tydligen ångar och nu tillbakavisar. Vidare vill Nestlé patentera en blomma vid namn Nigella Sativa (mera känd som svartkummin) då det gått upp för företaget att blomman har en rad läkande egenskaper. Forskare hos Nestlé menar att blomman kan bota matallergi vilket är riktigt intressant då deras egna produkter i form av ersättning, välling, glass, sötningsmedel och choklad innehåller en mängd allergiframkallande ämnen.
 
Läs Nestlé och Codex Alimentarius del 2 här.
WHO - becel - codex alimentarius - fao - nestlé - unicef - unilever