Ett av våra farligaste vaccin del 1

Vattkoppor är en smittsam sjukdom som orsakas av ett virus som är nära besläktat med herpesvirus. Viruset är en relativt harmlös barnsjukdom och symptomen inkluderar feber, rinnande näsa, halsont och kliande hudutslag. Varaktigheten är en till två veckor och ger oftast bestående immunitet och därför drabbas man sällan av vattkoppor igen.
 
Innan vaccinet togs i bruk på 70-talet organiserades särskilda "vattkopps-sammankomster" vars tanke var att exponera barnen för viruset. Detta på grund av att komplikationer är mer vanliga när tonåringar och vuxna drabbas av sjukdomen. Tidigare dödsfall drabbade endast individer med kraftigt nedsatt immunförsvar som exempelvis ungdomar med aids, leukemi eller cancer. När väl vaccinet lanserades var myndigheter ovilliga att godkänna det på grund av att sjukdomen sällan är farlig och ger livslång immunitet. Att barn skulle få tillfällig immunitet och sedan riskera att få vattkoppor vid ett senare tillfälle i livet då sjukdomen kan vara allvarlig sågs som en klar nackdel.
 
 
 
Merck som investerat miljontals dollar i vaccinet såg givetvis ett problem i att enbart vaccinera riskgrupper som barn med nedsatt immunförsvar eller leukemi skulle knappast täcka denna förlust. Av denna anledning gjordes stora ansträngningar för att få ut vaccinet till en bredare population. På 80-talet kom därför myndigheterna med ett rationellt skäl till att godkänna vaccinet. Man menade helt plötsligt att vaccinet var kostnadseffektivt på grund av att indirekta kostnader för frånvaro från arbete och skola vägdes in. Med andra ord menade man att det var ett sätt att spara pengar då föräldrar inte längre behövde stanna hemma för att ta hand om sina sjuka barn.
 
 
biverkningar vacciner - biverkningar vattkoppor
CarroH

Heter det inte vattenkoppor?

Grattis i efterskott. Blir inte långt mellan födelsedagarna i familjen.

Svar: Nej, det är mååånga som fyller år i mars :)
John Winglander