Vaccin får allt mer kritik

Det finns en gräns för hur långt industrin kan gå när det kommer till manipulation av konsumenter och samhället i stort. Jag tror att den gränsen är nådd och särskilt i Sverige kan vi bevittna hur vi ifrågasätter i allt större utsträckning. Det intressanta är att det numera inte bara är industrins målgrupper som ifrågasätter utan även de yrkesgrupper som informationen passerar börjar göra sina röster hörda.
 
Jag läste en mycket intressant intervju med den amerikanska barnläkaren Larry Palevsky som helt klart kom som ett brev på posten. Nu börjar äntligen läkare att ifrågasätta våra vaccinationsprogram och kritiserar säkerhet och effektivitet hos våra vacciner och går även hårt till angrepp mot de tvivelaktiga studier som fuskats fram av industrin. Larry berättar att då han utbildade sig till läkare fick han lära sig att vacciner var fullständigt säkra och effektiva. Information som sågs som pålitlig och utan tvivel.
 
I yrkeslivet har Larry dock varit lyhörd och tagit till sig av föräldrarnas historier vilket har resulterat i en chockartad verklighet som sakta kommit krypande. Verkligheten visade sig vara en helt annan än den som våra läkare lär sig under utbildningen och under praktiktjänstgöringen. Baserat på den litteratur som finns idag upptäckte Larry att vaccinerna varken var säkra eller effektiva. Forskningen av vacciner visade sig vara under all kritik och knappast i linje med de vetenskapliga normer som Larry under sin utbildning lärt sig att upprätthålla. 
 
 
Vaccinindustrin omsätter hundratals miljarder årligen och därför behöver man inte vara kärnfysiker för att förstå att särintressen gör allt som ligger i deras makt (med hjälp av pengar och lobbying) att tysta ner all skepticism som finns mot vacciner. Det värsta av allt är att förespråkare av vaccin lyckats att implementera den positiva synen till vacciner i stort sett hela samhället. För min egen del märker jag att vänner och även familj motstridigt försöker att få en på bättre tankar trots fullständig okunskap i ämnet. Helt enkelt litar man blint på sjukvårdens praxis som bottnar i köpt information och repeterad information som härstammar långt tillbaka från 1800-talet.
 
Redan år 2000 kunde man läsa en artikel i Pediatrics Journal om hur majoriteten av de infektionssjukdomar som vi vaccineras mot redan börjat försvinna INNAN det fanns antibiotika och vacciner för att hantera dessa sjukdomar. Denna trend är tydlig när man tar en titt på spridningen av difteri, stelkramp, polio, kikhosta, mässling, influensa, tuberkulos och scharlakansfeber. Största anledningen till den minskade smittningen beror på rent vatten, bättre levnadsvillkor, förbättrad hygien och förbättrad kost.
 
I Afrika ser vi tydligt vilka fruktansvärda följder vaccinationer medför då undernärda barn tvingas till att injiceras och det värsta av allt är att organisationer som Unicef får oss västerlänningar att köpa "gåvor" till barn i u-länder innehållande exempelvis poliovaccin. Hur jävla sjukt är inte det!?! Sedan går vi där med kundvagnen på Ica Maxi och känner oss barmhärtiga utan vetskapen om vilken förödelse vi ställer till med. WHO MEDGER att massvaccinationsprogram orsakar epidemier av sjukdomar som inte är mindre allvarliga än de som tredje världens befolkning blir vaccinerade mot.
 
 
 
WHO MEDGER att de 16 miljarder injektioner som årligen administreras i hela världen, antingen som vacciner eller läkemedel, varje år ORSAKAR uppskattningsvis 21 miljoner fall av hepatit B, 2 miljoner fall av hepatit C och 260 tusen fall av HIV i utvecklingsländerna. Samtidigt är hälsomyndigheter lika nonchalanta i dag. När ett vaccinationsprogram har skrivits uppfattas det som ett påbud från högre makter, särskilt av sjuksköterskor, eftersom de är utbildade att följa order. I många fall är tanken helt främmande att vacciner skulle kunna vara farliga.
 
Vaccinationspolitiken är så djupt rotad i dagens samhälle att jag är övertygad om att 70 procent av er som läser denna text anser att mina påståenden är rena konspirationsteorier utan saklig grund. Problemet är dock att ingen tar sig tid att kolla upp fakta och bilda sig en egen uppfattning. Det finns idag hur mycket material, artiklar, forskning och dokument som helst som oavkortat visar att vaccinationspolitiken bygger på myter och forskningsfusk. Världen är inte så trygg och vänlig som vi tror. Att människan är en egocentrisk individ samtidigt som pengar styr världen är en ganska enkel ekvation. Man behöver inte vara släkt med Einstein för att förstå det. Det handlar bara om att släppa vardagen, öppna ögonen och börja ifrågasätta vår samtid. 
 
Detta samma gäller den medicinska professionen. Inget kommer att förändras förrän de öppnar sina ögon, studerar historisk statistik och erkänner fakta. Först då kommer de att sluta hävda att vaccinationer är säkra och effektiva. Först då kommer vi exempelvis se tydligt att de som drabbas värst av epidemier av smittkoppor, polio och kikhosta är de som är fullt vaccinerade INTE de som är ovaccinerade.
 
När vi ifrågasätter kommer vi att upptäcka att forskning runt vacciner inte genomförts på ett korrekt vis. Att antikroppar inte är avgörande för om din kropp är skyddad. Att det finns en skillnad mellan hur ett barns kropp kan ta hand om ämnen som det får genom luften och maten jämfört med en injektion. Att det finns partiklar i vacciner som ackumuleras i kroppen och orsakar en försvagning av immunförsvaret. Att det finns partiklar i vacciner som hamnar i din hjärna och att det finns främmande DNA-partiklar som hamnar i din kropp.
 
 
Fråga gärna din barnläkare ifall han känner till att antalet fall av smittkoppor efter vaccination ökade stadigt från 5 procent till 96 procent under 1800-talet. Dödligheten ökade från 2 fall av 10 000 till 10 fall av 10 000 efter att den obligatoriska vaccinationen infördes 1871. Detta upprepas även idag. Guvernören i Texas, Rick Perry, ville driva igenom en lag om att Gardasil skulle ges till alla flickor OCH pojkar (!) i staten för att förhindra livmoderhalscancer. 2011 publicerade CDC (Centers for Disease Control) siffror från biverkningar av Gardasil som infördes 2006. Under dessa fem år har det förekommit rapporter om 71 dödsfall. Även allvarliga biverkningar, som förlamningar, tillskrivs inte vaccinet av CDC även om det har rapporterats på annat håll.
 
Fråga din barnläkare ifall han känner till att vaccinationer orsakar kroniska sjukdomar såsom astma, diabetes och eksem. Vet han/hon om att vaccinationer orsakar autism som under 2012 drabbade 1 barn på 88. Pojkar är dessutom mer drabbade än flickor. Deras andel är 1 på 54 enligt studier som genomförts i USA. Avsluta även med frågan ifall man personligen har granskat de studier som gjorts på det "säkra vaccinet" eller om man helt enkelt har gjort som merparten av den utbildade läkarkåren och enbart repeterat köpt information och följt rådande praxis. En läkare skall göra ALLT som ligger i hans/hennes makt att behandla sjuka patienter. Att behandla friska, oskyldiga barn med gifter som orsakar kroniska sjukdomar och dödsfall har inget med läkaryrket att göra. Det är oavkortat ett politiskt beslut bakom stängda dörrar.
 
Läs mer om den skrämmande historien om vaccinet mot smittkoppor här
biverkningar vacciner - mässlingsvaccin - poliovaccin - smittkoppor - stelkrampsvaccin - vaccinering
Staffan

Mycket bra skrivet! Hela läkemedelsindustrin verkar ju vara i allians med politikerna. Fler människor måste vakna upp, och påverka politiker...Men pengarnas makt är stor, så vi lär få se fler massvaccinationer framöver. Jag kommer dock inte att deltaga i detta.

Zacki

Tummen upp!!
Mycket väl skrivet!!

Rolf Löfgren

En annan intressant artikel på Kostdemokrati, Pasteur versus Béchamp.
www.kostdemokrati.se/margareta/2013/04/26/pasteur-versus-bechamp/

Fredrik, allmänläkare

Wow, snacka om konspirationsteoretiker. Att vaccination orsakat autism är skitsnack, den studien var förfalskad och det borde du ha koll på, om du vore så välunderrättad som du vill ge sken av. Vaccin anses vara en av våra viktigaste medicinska landvinningar, och har i vår del av världen i stort sett utrotat ett flertal sjukdomar som tidigare orsakade stort lidande och många dödsfall bland barn. Den typ av desinformation och propaganda som du sprider är farlig och oetisk enligt min uppfattning.

Svar: Tack för din kommentar Fredrik!
Jag anser att jag är oerhört välunderrättad och har granskat fler studier på vacciner än vad du har patienter på din vårdcentral under en månads tid. Att ifrågasätta sin egen utbildning och föreskrina behandlingar är inte det lättaste och tro mig då jag skriver att jag ifrågasatt och vänt uppochner på mina egna värderingar och teorier vid oräkneliga tillfällen. Bara det faktum att du nämner EN studie på vaccination och autism talar om din okunskap. Det finns en stor mängd studier inom området och statistiken i sig kommer från självaste CDC (Centers for Disease Control and Prevention).
Läkemedelsindustrin har haft en stort intresse för läkarutbildningen allt sedan början av 1900-talet och därför vore det klokt att granska den information du matats med istället för att blint se det som absoluta sanningar. Istället för att hylla kemiska cocktails som injiceras i friska människor kan vi nog konstatera att det var Robert Koch som kan ta åt sig äran för ett friskare samhälle då han 1905 fick Nobelpriset efter att ha upptäckt det tydliga sambandet mellan sjukdom och bakterier. Kan vara värt att tänka på då nästa stelkrampsspruta sätts i det försvarslösa barnets hud. Stelkrampsvaccinet som kopplas till autoimmuna sjukdomar, atrit, anafylaxi, astma och allergier. Studierna finns tillgängliga på nätet och flera av dem är dessutom utfärdade av tillverkare.

Avslutningsvis vill jag poängtera att flertalet av de sjukdomar som vi vaccineras mot försvann INNAN vaccinerna togs i bruk.

Vem som sprider farlig och oetisk information vill jag inte gå in på men jag hoppas att vi kommer till denna ståndpunkt på egen hand oavsett ifall vi kan stoltsera med en läkarlegitimation eller inte.
John Winglander

Cecilia

Hej!
Jag köpte den här boken om vacciner och det var hemsk läsning:
http://vaccin.me/2013/03/12/miljomagasinet-recenserar-vaccinationer-risker-och-skador-en-valbehovlig-motinformation-for-foraldrar/
Ingen blir gladare än jag om detta kan motbevisas. Jag är tacksam för all debatt om vaccinering. fortsätt skriva, snälla John!
Cecilia
PS. Hela sajten www.vaccin.me är mycket intressant.

Svar: Hej Cecilia!Jag har själv läst boken (flera gånger) och har även noggrant studerat hänvisningar och referenser. Tyvärr speglar boken verkligheten på ett ytterst träffsäkert vis. Pengarna som vaccinerna drar in är astronomiska och därför är det enkelt för industrin att satsa hundratals miljoner på studier för att vilseleda vården.
Motståndet är därför hårt och när man dessutom utsätts för påtryckningar från familj och vänner så blir beslutet ännu svårare.
Så länge man har en saklig argumentation och vet vad man talar om så brukar man dock vinna diskussionen. I mitt fall tog det inte lång tid innan BVC gav upp.

Det är naivt att tro att det är något annat än pengar som styr när det kommer till vaccin. Kroppen klarar inte främmande gifter som sätts intravenöst.

Vacciner som godkänns av Socialstyrelsen är i nio fall av tio ett resultat av lobbying. Med andra ord är det experter med ekonomiska särintressen som ser till att de blir godkända.

Fortsätt läs, snälla Cecilia :)
John Winglander

Sjuksköterska

Väljer att inte känna mig förolämpad, men kan informera att min upplevelse inte alls är att sjuksköterskekåren är de som minst ifrågasätter sjukvårdens "sanningar", tvärtom har vi inte någon direkt yrkesstolthet som läkarna verkar ha hjärntvättats till. Valde själv bort vaccin till mig själv (de senaste 10 åren iaf) och mitt barn, och blev inte ifrågasatt på BVC heller. Tack för en mycket läsvärd blogg!

Svar: Tack snälla för din kommentar! Det känns underbart att få en knäpp på fingrarna då man i sin trångsynta och fördomsfulla bild av verkligheten får nya infallsvinklar från människor som lägger pusslet tillrätta. Förhoppningsvis, och med all säkerhet, finns det en stor mängd underbara människor inom din bransch som vågat stå upp för sina åsikter och ifrågasatt den rådande praxis som existerar inom en verksamhet som är hårt bevakad av lobbyism. Att ifrågasätta är en mycket bra egenskap som kollektivt för oss mot ett mer fritt samhälle!
Tack!
John Winglander