Mikrovågsexperimentet del 2

Det har nu gått en månad sedan mitt experiment inleddes. I sex separata krukor planterade jag frön från kronpersilja och har sedan vattnat dessa med tre olika former av vatten. Två krukor har vattnats med vanligt kranvatten och fyra av dem har vattnats med kokat vatten som givetvis kylts tillsammans med det första vattnet i kylskåp. Kruka 3 och 4 har vattnats med vatten som kokats i kastrull på spisen och kruka 5 och 6 har vattnats med vatten som kokats i mikrovågsugn.
 
Den ursprungliga hypotesen är att vattnet som kokats i mikrovågsugn genomgår en ogynnsam förändring vilket gör vattnet otjänligt. När vi värmer mat i mikrovågsugn så värms maten inifrån och ut. Detta innebär att vattenmolekylerna börjar vibrera med hög hastighet då de träffas av elektromagnetiska vågor och den enorma friktion som bildas genererar värmen som värmer din mat. Denna process gör att en hel del näringsämnen förstörs och framförallt är det vattenlösliga vitaminer som far illa. Dessa expanderar och sprängs inifrån. Även olika aminosyror (proteiner) förstörs av den elektromagnetiska strålningen.
 
Med hur är det då med vatten? Vatten är ju inget annat än vatten och det består av blott två olika atomer som vi alla vet. Dessa är väte och syre. Väte är det vanligaste grundämnet i universum medans syre är det tredje vanligaste. Kan vattnet på något vis genomgå en strukturell förändring av den elektromagnetiska strålningen?
 
Nedan ser ni resultatet av experimentet efter de fyra veckor som passerat. De första två krukorna har vattnats med obehandlat vatten från kranen. Ur jorden har 24 stycken plantor letat sig upp. Bild 2 visar kruka 3 och 4 som vattnats med vatten som kokats i kastrull. I dessa krukor hittar vi totalt 33 plantor. Bild 3 är således kruka 5 och 6 som har vattnats med mikrovågsvattnet. Resultatet består av 9 plantor!
 
 
 
Än så länge ska man nog inte dra några förhastade slutsatser även om resultatet visar på en signifikant skillnad mellan krukorna. Experimentet bör göras om åtminstone två gånger till och skall man vara ärlig så kanske det krävs fler än 6 krukor. Jorden är dock den samma. Fröna kommer från tre fröpåsar som blandats. Mängden vatten som används är exakt den samma då jag använt mig av millilitermått. Jag har även sett till att de olika vattentyperna har haft exakt samma temperatur då jag vattnat.
 
Så vad kan tänkas hända med vattnet då vi utsätter det för elektromagnetisk strålning? Jag är absolut ingen kemist och min kunskap i ämnet är ytterst begränsat. Kanske finns det någon som läser bloggen som har bättre koll? Min knapphända teori, än så länge, är att vissa molekyler ändrar karaktär i vattnet. Det kommer fortfarande innehålla enbart syre och väte men tänk om vissa syremolekyler ändrat struktur. Syre består av två atomer och ozon består av tre atomer. Kan det bildas ozon av elektromagnetisk strålning precis som i vår atmosfär där syre bildar ozon med hjälp av ultraviolett strålning? Eller kan det vara så illa att vissa vattenmolekyler binder en extra syreatom och bildar H2O2 som vi bäst känner till som väteperoxid?
 
Både ozon och väteperoxid är giftigt och har en skadlig inverkan på människor, djur och natur. Väteperoxid används inom industrin som blekningsmedel men förekommer även i mycket små mängder i sårtvätt. I nuläget kan i vilket fall konstateras att mitt experiment stödjer min hypotes men givetvis ska jag göra om allt från början. Under tiden tar jag tacksamt emot teorier eller egna erfarenheter som kan bidra till ökad förståelse.
 
 
farligt med mikrovågor - mikrovågsugn farligt
Maria

Inga teorier, men uppskattar undersökningen! :-)

immo

Haha, jag fick i alla fall vara expert en dag angående vattnet.

dufva

Ditt experiment bekräftar vad mina kinesiska vänner länge hävdat dvs att kokt vatten är det nyttigaste

Enligt dom underlättar det bla viktnormalisering

Det är även intressant att det mikrade vattnet ger ett dåligt resultat

Det resultatet tycks alla som gör liknande experiment komma fram till (av någon anledning)


Tyvärr krävs det nog starkare bevis innan någon "riktig" forskning kan lockas till att dras igång runt dessa fenomen