Färre vaccin, färre sjukhusbesök

En nyligen publicerad studie i JAMA (The Journal of the American Medical Association) avslöjar att frekvensen på sjukhusbesöken var bra mycket lägre hos barn som inte följt det allmänna vaccinationsprogrammet. Syftet med studien var dock en helt annan och har orsakat helt andra rubriker i media. Studien går under namnet "En populationsbaserad kohortstudie av undervaccinering" och syftet med den var givetvis att bevisa att barn som inte följder vaccinationsprogrammet oftare drabbas av allvarlig sjukdom. Dessvärre kommer dessa studier i "fel händer" förr eller senare och då man tog en noggrannare titt på den visade den just det omvända.
 
Enligt studien utgår man från tesen att immunisering med hjälp av vaccin är en av de viktigaste prestationerna för folkhälsan de senaste 100 åren. Det är inte svårt att tolka det hela som att forskarna menar att föräldrar som undviker att följa vaccinationsprogrammet till punkt och pricka är ett hot mot hela människosläktets överlevnad. Precis som i så många fall tidigare är det just dessa ord som vår korrupta media spinner loss på. 
 
 
 
Viktigt att poängtera är att den grupp som studerats är framförallt de som på olika sätt frångått vaccinationsprogrammet, vilket inte är det samma som att vägra vaccinationer helt och hållet. Ifall den sistnämnda gruppen skulle räknats in i studien så skulle givetvis resultatet bli ännu mer anmärkningsvärt. Tolkningen är ju dessutom vinklad från industrins sida varför man kan misstänka att de inte är särskilt nöjda med att trenden med vaccinationer går åt fel håll. Har vi helt enkelt genomskådat huvudsyftet bakom vaccinationerna (money money) och insett att det inte är smart att spruta in tre miljarder ton gifter i kroppen.
 
Som ni kunnat läsa i min serie om vaccinationer är biverkningarna från dessa cocktails många och allvarliga, och då har jag inte ens kommit halvvägs. När man dessutom fuskar fram statistik och ljuger om dess effektivitet med hjälp av korrupta myndigheter, vårdpersonal och epidemiologer blir det vår rädsla som styr våra beslut istället för att helt enkelt använda vårt sunda förnuft och inse att vårt samhälle är baserat på makt och pengar allena.
 
Det är hög tid att bilda oss en egen uppfattning och kritisk granska den information som vårdpersonal lärt sig att repetera och som härstammar från maktgalna individer som fullständigt skiter i din och din familjs hälsa.  Det man gör nu är att man delegerar till myndighetsnivå att fastställa vaccinationsprogrammen med tillhörande registrering av medborgarna. Är detta ett steg mot tvångsvaccinering? Ni avgör själva men en sak är säker, det är förmodligen inte lönt att försöka gnälla om det blir verklighet. Då är det inte mycket värt att det finns studier som visar att det finns ett direkt samband mellan kikhostevaccin och autism.
biverkningar vacciner