Påssjukevaccinet och diabetes

Påssjuka är en smittsam sjukdom som orsakas av ett virus. Symptomen består av feber, huvudvärk, muskelvärk och trötthet. Svullnad uppstår i öronspottkörtlarna längsmed käklinjen. I sällsynta fall kan också testiklar, äggstockar och kvinnans bröst svullna. Medicinska åtgärder krävs sällan och symptomen försvinner oftast inom en vecka. Sjukdomen ger bestående immunitet vilket innebär att den smittade personen inte kommer att få påssjuka igen.
 
Påssjuka är inte särskilt farligt då sjukdomen drabbar barn men kan ge komplikationer hos tonåringar och vuxna. Då den drabbar män efter puberteten menar man att risken för testikelinflammation är cirka 20 procent. Inflammationen drabbar oftast bara en testikel och sterilitet på grund av sjukdomen är extremt sällsynt. Man har också sett ett samband mellan sjukdomen och övergående hjärnhinneinflammation, tillfällig hörselnedsättning och äggstocksinflammation. Full återhämtning utan komplikationer följer vanligtvis efter tre till fyra dagar. Bestående skador av påssjuka, inklusive dödsfall, är sällsynta. Förmodligen är det större risk att dö av en vanlig influensa.
 
 
 
Påssjukevaccinet tillverkas av Merck och förekommer oftast tillsammans med flera olika vacciner. Vaccinet kommer från cellkulturer av kycklingembryon och innehåller även natriumklorid, natriumfosfat, sackaros, sorbitol, glutamat, hydrolyserat gelatin (oftast protein från kor eller grisar), neomycin, humant albumin och serum från nötkreaturfoster.
 
Merck deklarerar biverkningar i form av aseptisk hjärnhinneinflammation, hjärnhinneinflammation, diabetes, orkit, parokit (inflammation i öronspottkörteln, det vill säga påssjuka), trombocytopeni, artrit, mellanöroninflammation (förmodligen en biverkning som jag drabbades hårt av som barn), optikusneurit, anafylaxi, Guillain-Barrés syndrom, kramper, anfall och dödsfall.
 
Hjärnhinneinflammation har officiellt erkänts som ett resultat av påssjukevaccin. Oftast inträffar denna komplikation mellan 17 och 34 dagar efter vaccination. Även dokumenterade fall av barndiabetes finns publicerade vilket inte är helt ovanligt. I Europa utfärdade 180 läkare en varning om att påssjukevaccinet kan utlösa diabetes, vilket visar sig först månader efter en vaccination.
 
 
 
Effektiviteten av vaccinet är lika värdelöst som hos de flesta sprutor i vaccinprogrammet. Innan det infördes var det framförallt barn som fick sjukdomen. De utbrott man sett efter införandet av vaccinet har framförallt drabbat redan vaccinerade populationer. Studier visar att grupper som vaccinerats mot påssjuka löper dubbelt så stor risk att smittas jämfört med ovaccinerade. 2006 rapporterade 11 delstater i USA 2 597 påssjukefall. I 74 procent av fallen hade de drabbade blivit fullvaccinerade (två doser) och 92 procent hade fått minst en vaccination av det påstått skyddande påssjukevaccinet. Endast 8 procent av fallen inträffade hos ovaccinerade personer.
 
Precis som med andra vacciner blir det fel då vi försöker påverka naturens gång. Påssjukevaccinet har flyttat över sjukdomen till äldre åldersgrupper vilka då riskerar problem med testiklar hos män och äggstockar samt bröst hos kvinnor. Nya studier visar att en genomgången infektion från exempelvis mässling eller påssjuka, resulterar inte bara i livslång specifik immunitet mot sjukdomarna, men också i en livslång icke-specifik immunitet mot degenerativa sjukdomar i ben och brosk, vissa hudsjukdomar, immunoreaktiva sjukdomar och vissa tumörer. Påssjuka har visat sig skydda mot äggstockscancer. Det vi gör med hjälp av vacciner är det omvända. Världen är uppochnervänd och i de flesta fall finns det alltid någon som tjänar grymt mycket pengar på andra människors lidande.
biverkningar vacciner - påssjukevaccin - vaccin påssjuka