Är Sverige ett hot mot Pfizer

Fettlarmen avlöser varandra precis som vanligt och man blir ju inte förvånad när man allt som oftast försöker sprida sin skrämselpropaganda under sommaren då vi har semester. Jag tror dock inte att man hade väntat sig det motstånd som vi fick bevittna under förgående vecka. Mai-Lis Hellenius hänger sig fast som en igel och vägrar släppa taget då hon fortsätter publicera osanningar i media. Hon kommer inte ge upp så länge hon är aktiv som forskare. Förmodligen kommer hon fortsätta sprida lögner när hon är pensionär.
 
Jag tänkte dock att jag för första gången ska försvara Mai-Lis då jag kommit på att det faktiskt är ganska synd om henne. Som ni kanske vet är jag mycket intresserad av kvantfysik och framförallt det faktum att vår perception skapar vår verklighet. Vi uppfattar världen på helt olika sätt och den formas med hjälp av värderingar, intressen och framförallt med hjälp av vårt undermedvetna. Att vi uppfattar saker och ting så olika är helt enkelt på grund av att växt upp i olika miljöer.
 
 
 
Med detta vill jag ha sagt att vi tenderar att implementera sanningar som är verkliga och trygga utefter vår egen uppfattning av världen. Vi blundar ofta för sanningar som skrämmer oss och gör omedvetna feltolkningar utan att vi vet om det. Fettskräcken är ett resultat av en felaktig och mycket enkel tolkning från mitten av seklet och denna hypotes har blivit en sanning som förstärkts med en lönsam industri. Vi vet ju själva hur svårt det är att ändra våra övertygelser och förmodligen är det just detta dilemma som drabbat vår villrådiga Mai-Lis.
 
Inte nog med att Mai-Lis står fast besluten om sin åsikt då det kommer till kost, hon vet inte om att hon har fel och blundar därför för ny forskning. Precis som du och jag så lägger vi enklare märke till teorier, hypoteser och sanningar som är i samklang med redan tidigare övertygelser. Vi tenderar att ignorera och feltolka sanningar omedvetet som inte stämmer med vår världsbild.
 
I fallet Mai-Lis har vi dessutom att göra med en person som ses som en auktoritet i samhället och hon är aktiv inom en yrkesgrupp som är oerhört utsatt när det kommer till påtryckningar från industrin. Ponera att Mai-Lis är en något naiv person som är enkel att manipulera. Det gör henne till ett oerhört enkelt byte och därför är hon inget annat än en "Key Opinion Leader", en ledande opinionsbildare. Pfizer vet om detta och av den anledningen är stora delar av hennes institution finansierad av bolaget.
 
 
 
Så för att sammanfatta det hela kan vi konstatera att vi har att göra med en människa som har stort förtroende till förlegade teorier inom nutritionen. Hon brinner för sitt intresse. Hon blundar för ny forskning genom att ignorera och gör omedvetna feltolkningar av våra senaste rön. Industrin förstärker hennes beteende och använder henne som en ledande opinionsbildare i ett försök att rädda den nedåtgående försäljningen av läkemedel som behandlar kolesterol, blodtryck och diabetes. Ovetandes om verkligheten sitter stackars Mai-Lis och rensar inkorgen från hotfulla mail som kommer från lågkolhydratsrörelsen som lyckats ifrågasätta samhället och blivit helt friska med naturlig mat och uppvisar perfekta värden i hälsokontrollerna. 
 
Det finns alltid två sidor av myntet och därför är det viktigt att alltid sätta sig in i en annan persons situation. Med all säkerhet tror Mai-Lis på det hon gör och jag är säker på att det inte finns någon människa som önskar bli utsatt för personangrepp i vardagen. Mai-Lis agerar utefter sina erfarenheter och gör sitt bästa för att utföra ett bra jobb, precis som oss andra. Vi måste inse att det är industrin som är boven i dramat. Det är mot industrin vi måste gå till angrepp. Inte mot vilseledda forskare som inte vet bättre. Givetvis är media oerhört enkelt att manipulera och styra också. Tänk på det!
 
 
En ulv i fårakläder eller enbart en helt vanlig snäll tant?
 
fettlarm - lchf - mai-lis hellenius - är mättat fett farligt
KNJ

Jag håller med men med ett visst tillägg. Det finns många forskare som aldrig framträder i media. Så vad är Hellenius syfte med att hon alltid skall vara med i media till skillnad från många andra? Är det för att hon anser sig stå högre än alla andra med kunskap och skall rädda världen? Eller är det för att Livsmedelsverket (hon sitter i deras expertgrupp) "tvingar" henne att framträda medan de övriga gömmer sig bakom? Något annat man kan tänka på är att hon redan gråtit ut i media tidigare för ett par år sedan. Hon höll låg profil efter det men har nu valt igen att återinträda på scenen. Hon visste alltså redan vad som skulle hända men denna gång hade hon sannolikt planerat att använda det i media och "gråta ut" och få sympatier. Vi vet att artikeln i DN hade som syfte att göra reklam för de nygamla råden som kommer i höst. Hon kanske inte är en ulv av värsta sorten men hon är definitivt inte en snäll tant. Hon visste att hon skulle få hot och hon hade planerat att "gråta ut" i media. Hela teatern med att åter gå ut med en gammal artikel, hela efterspelet samt gråten är planerat i detalj.

Svar: Jag har svårt att tro att Mai-Lis själv hade planerat att gråta ut i media utan snarare en efterfrågan från media och dess styre från industrisidan. Jag har även svårt att tro att man som människa vill bli hatad. Förmodligen vill hon bara argumentera för sin ståndpunkt. Intervjuer med henne avslöjar att hon är en oerhört vilseledd kvinna som kanske lever lite för mycket på sin auktoritära titel. Hjärntvätt är bara förnamnet. Om du har några källor på ditt påstående så är jag mer än intresserad :)
John Winglander

KNJ

Större delen av artikeln behandlar Västerbottenprojektet. Det lades ner redan 2009 och båda sidor har diskuterat projektet i flera år. LCHF-rörelsen klagade på att man bara tittade på totalkolesterol samt att man inte vet vad som verkligen gav den lilla höjningen. Även fler brister fanns. Livsmedelsverket har trots det använt projektet som något sorts bevis på fettets farlighet. Detta gamla projekt tas alltså nu upp igen, detta i kombination med usel statistik från idag för att det skall låta nytt. Artikeln består alltså mest av skåpmat och i slutet kan vi läsa "I höst lanseras uppdaterade ”Nordiska näringsrekommendationerna”. De bygger på en genomgång av all nytillkommen kostforskning och kommer att vara de färskaste kostråden i världen. Utmaningen är att paketera budskapet om hälsosam mat på ett tydligt och inspirerande sätt."

Jag anser att det väldigt tydligt framkommer att artikeln har som syfte att ligga till grund för propagandan för de nya råden. Tidpunkten är väl vald för detta då vi står på tröskeln till de nya råden (som dock i stort är samma som innan). Jag läste även att de hot som Hellenius pratar om är också de hot hon var utsatt för ett par år sedan. Inte heller där finns något nytt. Där kan det förvisso vara medias skuld i att vilja ta upp frågan, LCHF som sekt ger alltid bra tittarsiffror.

Ted Johansson

Så istället för att behandla sakfrågan så går du till angrepp mot en person, som dessutom inte ges möjlighet att försvara sig, helt baserat på egna spekulationer? Väldigt tråkigt att läsa detta, måste jag säga.

Om du är genuint intresserad, så börja granska forskning objektivt och kritiskt istället, och hänvisa till dina egna källor. Tyvärr får jag intrycket av att ditt intresse endast ligger i att ha rätt, till följd av något underliggande problem med auktoriteter.

För trots ditt "djupa intresse för kvantfysik" så verkar du inte veta skillnaden på kvant- och metafysik.

Svar: Hej Ted!Syftet med inlägget var att vända på myntet och skildra dagsaktuell kritik mot nämnd person. Det var just på grund av alla hot som personen i fråga blivit utsatt för under det senaste fettlarmet som fick stor publicitet i media.

Mai-Lis har alltid fått ta emot hård kritik från lågkolhydratsrörelsen vilket även var fallet denna gång. Jag gav därför min personliga syn på det hela och sakfrågan var inte något annat än just Mai-Lis Hellenius. Jag ÄR genuint intresserad av all forskning och till skillnad från media granskar jag den kritiskt från alla synvinklar. Rapporten som Mai-Lis Hellenius släppte tillsammans med sina forskarkollegor var ganska långt ifrån vetenskap och man använda sig av statistik som inte sade något alls problemet. Snarare handlade det om avsiktliga feltolkningar. Därav det hårda motståndet.

Så varför du tar upp underliggande problem är för mig en gåta. Läs gärna inlägget igen och försök förstå varför jag skrev inlägget i första läget.

För övrigt har jag inga problem med auktoriteten. Däremot opinionsledare som säljer sig hos särintressen. Att mitt intresse ligger i att ha rätt har jag ingen aning om vad du syftar på överhuvudtaget. Jag har inte vid något tillfälle hävdat att jag har rätt i någon fråga. Däremot försöker jag se saker och ting ur en annan synvinkel för att lyfta en diskussion. Att man tror sig ha rätt och veta sanningen om allt ligger ganska långt ifrån den person som jag är. Jag ser mig själv som en sökare som omformulerar mina teorier och hypoteser ständigt. Antingen har du missuppfattat mig totalt eller så ligger problemet hos dig.

Att du ens orkar märka ord är ju än mer förvånande. Kvantfysik och metafysik går hand-i-hand beroende på hur man väljer att se på saken. Kvantfysiken är ingen absolut lag utan snarare fylld med teorier som inte verifierats. Att våra känslor har en direkt inverkan på ett kvantfysiskt plan är för mig en spännande hypotes oavsett vilket akademiskt område du vill referera till.
John Winglander