Ett av våra farligaste vaccin del 3

Läs första delen här och andra delen här.
 
Barn som vaccinerats mot vattkoppor är smittbärare av viruset i upp till sex veckor. Enligt Mercks bipacksedel rekommenderar man dessa barn att undvika nära samröre med mottagliga högriskgrupper. Dessa högriskgrupper omfattar nyfödda, gravida och människor med nedsatt immunförsvar. Problemet med att vaccinera barn är att denna åldersgrupp sannolikt inte får några problem av sjukdomen. Däremot då den drabbar ungdomar och vuxna blir läger bra mycket mer allvarligt. Vuxna löper 10 gånger större risk att behöva sjukhusvård och hela 25 gånger större risk att dö av vattkoppor än barn. Innan vaccinet infördes på 70-talet inträffade de flesta fall av vattkoppor hos barn mellan tre och sex år. 2004 inträffade enbart 30 procent av fallen bland barn under sex år. Äldre människor är nu mer mottagliga.
 
 
 
Vanliga biverkningar av vattkoppsvaccinet som oftast inträffar mellan några dagar och tre eller fyra veckor efter vaccinationen inkluderar sjukdomar i övre och nedre luftvägarna, mag-tarm-störningar, öroninfektion, ögonproblem, svullna lymfkörtlar, huvudvärk, muskelvärk, ledvärk, trötthet, störd sömn, minskad aptit, diarré, kräkningar och vattkoppliknande utslag på kroppen.
 
Allvarliga biverkningar inkluderar sjukdomar som anafylaxi, trombocytopeni, henoch-schöleins purpura, hjärninflammation, transversell myelit, guillain-barrés syndrom, bells pares, kramper, aseptisk hjärnhinneinflammation, steven-johnson syndrom, lunginflammation, sekundära bakterieinfektioner och bältros. Biverkningar har grundligt dokumenterats i den medicinska litteraturen och fortsätter att lämnas in till myndigheterna.
 
Tillverkaren av vaccinet menar att den uppskattade effektiviteten är 98 procent efter två doser. I dessa kliniska studier användes ett vaccin innehållande 17 000 enheter av vattkoppsviruset. Varje dos vattkoppsvaccin innehåller dock endast 1 350 enheter. Vill man ha tillbaka investerat kapital som läkemedelsbolag kan man ju alltid mixtra lite med testresultaten och detta är ju inte helt ovanligt i denna verksamhet. I en värld utan pengar och aktieägare hade förmodligen allt sett annorlunda ut.
 
Trots alla biverkningar och dåligt påvisad effektivitet är vaccinet obligatoriskt i USA. Kvinnor utan tecken på immunitet mot vattkoppor som nyligen fött barn eller på annat sätt avslutat en graviditet måste vaccineras innan de släpps ut från vårdinrättningen. Man kan verkligen undra vart världen är på väg men en sak är säker; om vi inte höjer våra röster här i Sverige så lär det inte dröja länge förrän obligatorisk vaccination blir en verklighet. Man har redan delegerat till myndighetsnivå att fastställa vaccinationsprogrammen med tillhörande registrering av medborgarna. På så vis behöver man inte möta någon politisk opposition i riksdagen när systemet implementeras. Konspirationsteori eller "De små stegens tyranni"? Du avgör själv.
 
 
 
biverkningar vacciner - biverkningar vattkoppor - vaccination
Anna Olsén

"Tillverkaren av vaccinet menar att den uppskattade effektiviteten är 98 procent efter två doser. I dessa kliniska studier användes ett vaccin innehållande 17 000 enheter av vattkoppsviruset. Varje dos vattkoppsvaccin innehåller dock endast 1 350 enheter."
Källa?

Svar: Hej Anna!

Denna text baseras på Mercks egen bipacksedel som finns på deras hemsida. Besök Merck & Co. och sök på Varivax. I slutet på dokumentet kan du läsa om de studier som gjorts. Använd följande länk för att komma till bipacksedeln direkt:http://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/v/varivax/varivax_pi.pdf
John Winglander

Anna Olsén

De beskriver ett antal studier i den text du länkar till. Studie två använder samma dos som man ger i det vaccin du kritiserar:
"efficacy was calculated for the vaccine group as compared to placebo.
In early clinical trials, a total of 4240 children 1 to 12 years of age received 1000 to 1625 PFU of
attenuated virus per dose of VARIVAX and have been followed for up to nine years post single-dose
vaccination. In this group there was considerable variation in varicella rates among studies and study
sites, and much of the reported data were acquired by passive follow-up. It was observed that 0.3 to 3.8%
of vaccinees per year reported varicella (called breakthrough cases). This represents an approximate
83% (95% confidence interval [CI], 82%, 84%) decrease from the age-adjusted expected incidence rates
in susceptible subjects over this same period {12}. In those who developed breakthrough varicella
postvaccination, the majority experienced mild disease (median of the maximum number of lesions <50).
In one study, a total of 47% (27/58) of breakthrough cases had <50 lesions compared with 8% (7/92) in
unvaccinated individuals, and 7% (4/58) of breakthrough cases had >300 lesions compared with 50%
(46/92) in unvaccinated individuals {15}.
Among a subset of vaccinees who were actively followed in these early trials for up to nine years
postvaccination, 179 individuals had household exposure to varicella. There were no reports of
breakthrough varicella in 84% (150/179) of exposed children, while 16% (29/179) reported a mild form of
varicella (38% [11/29] of the cases with a maximum total number of <50 lesions; no individuals with >300 8
lesions). This represents an 81% reduction in the expected number of varicella cases utilizing the
historical attack rate of 87% following household exposure to varicella in unvaccinated individuals in the
calculation of efficacy."

Det är med andra ord inte så att studierna bygger på att ungarna behöver 10 gånger starkare vaccin.

Läste du inte hela texten..?

Det är en självklarhet att man har testat olika doser, olika många injektioner, samt olika lång tid mellan injektionerna för att hitta minsta möjliga mångd att ge för att minska eventuella biverkningar, så gör man med alla läkemedel.

Så, nej, man har inte bara resultat för ett test med 17.000 enheter men ger 1350. Man har försök med allt från 1000 till 17.000 och har satt nivån 1350 för att den är rimlig, säker, och minskar barnens lidande dramatiskt.

Som mamma till ett barn med cancer vet jag vilket HELVETE det är för cancerbarnen om de får vattkoppor under behandling. Har de råkat komma i kontakt med en person med vattkoppor åker man in omedelbart och ger antivirusbehandling. Deras föräldrar, liksom de gamlas och andra personer med nedsatt immunsystem, är MYCKET tacksamma mot alla er som medvetet vaccinerar era barn, för att skydda våra. Det är det som är poängen, att de som kan drabbas hårdast ska skyddas. Och då måste största delen av befolkningen vaccineras.

Svar: Det är ju väldigt svårt att bevisa trovärdigheten hos studier genom att analysera en bipacksedel från det läkemedelsbolag som marknadsför själva läkemedlet. Du frågade efter källan till texten vilket jag gav dig. Bipacksedeln innehåller dock ytterligare 18 referenser som är just de studier som själva bipacksedeln bygger på. Mitt tips är att du även granskar studierna i sin helhet och inte bara den text som handplockats av Merck. Kolla utförandet av studierna samt jävsdeklarationen.

Att man hävdar att vaccinet har "en uppskattad effektivitet på 94 procent" bygger på en jämförelse där mottagliga individer enbart har jämförts med den förväntade åldersjusterade incidenstalen hos mottagliga individer under samma period. Man medger vidare att "inga placebo-kontrollerade försök utfördes med Varivax genom att använda det nuvarande vaccinet". Detta innebär utan tvivel att det är osannolikt att vaccinet är så effektivt som utannonseras.

Att man vaccineras för att skydda riskgrupper är ett stort missförstånd då det är just dessa grupper som utsätts då vi vaccinerar våra barn. Vaccineringen har flyttat mottagligheten från en grupp till en andra som är bra mycket känsligare för sjukdomen (sjuka människor med sänkt immunförsvar samt äldre människor och gravida).
Genom att exponeras av viruset som barn får vi livslång immunitet som skyddar dessa riskgrupper.

I bipacksedeln hittar man dessutom en varning från tillverkaren där man menar att "friska vaccinerade individer kan överföra viruset till familj och vänner och bör därför undvika samröre med mottagliga högriskgrupper i upp till sex veckor". Detta kan sättas i relation till den naturliga sjukdomen som oftast försvinner efter en till två veckor och ger bestående immunitet.

CDC och FDA har anylyserat mer än 6 500 biverkningar från Varivax. Dessa resultat är publicerade i Journal of American Medical Association. Att vaccinera för att skydda riskgrupper är ett argument som lyfts fram från särintressen och har ingen verklighetsförankring. Att spruta in gifter innehållande stora mängder biverkningar för att skydda en riskgrupp är knappast moraliskt korrekt enligt mig. Särskilt inte då denna grupp har större risk att smittas genom vaccinerade individer.

Rädslan att smittas av sjukdomar är läkemedelsindustrins primära målsättning för att få sälja mer läkemedel. Tänk på vem som tjänar mest på att en hel befolkning vaccinerar sig. Läkemedelsindustrin skiter fullständigt i ifall vi och våra familjer är friska. Deras huvudintresse ligger hos aktieägare vars intressen enbart ligger i att få tillbaka investerat kapital som gjorts genom forskning och utveckling samt en så hög avkastning som möjligt.

John Winglander