Risk med mättat fett

Här kommer del 2 i min följetong om vetenskapliga studier och kostråd runt det mättade fettet. Kan vi verkligen lita på dagens kostråd som refererar till studier finansierade av livsmedelsindustrin och framförallt vill jag ge svar på ifall det verkligen är farligt med mättat fett. Finns det vetenskapliga belägg för att naturligt, animaliskt fett orsakar hjärt-kärlsjukdom? Enklaste sättet är att titta på moderna studier som visar motsatsen och samtidigt dissekera dessa för att hitta möjliga jävsbindningar eller forskningsfusk. Att granska de studier som redan fuskats fram skulle innebära ett enormt arbete vilket jag själv inte lär hinna med under min livstid.
 
Nästa studie i mängden är en översiktsartikel som analyserar referenserna till tre olika organisationers kostråd (USDA, IOM och EFSA). Alla rekommenderar att äta mindre mättat fett. På kostdoktorn.se kan man bland annat läsa om hur USDA hänvisar till en analys från 2009 av elva olika observationsstudier. Resultatet visar att ifall vi äter mer kolhydrater eller mer enkelomättat fett istället för mättat fett verkar risken för hjärtsjukdom öka. Det hela sammanfattar man genom att referera till en observationsstudie som fann motsatsen. Problemet var dock att studien man refererar till är en äldre version av en av de elva studierna. Med andra ord valde USDA att tro mer på en enda handplockad och dessutom äldre studie, istället för elva studier kombinerade – inklusive en uppdaterad version av samma studie!
 
 
 
 
Som vanligt kastar man om begreppen och väljer en minoritet av studier som passar ursprungshypotesen. De mätte sänkningen av kolesterol, inte specifikt vilket kolesterol. Studier av LCHF visar på en höjning av HDL (det goda kolesterolet) och en sänkning av LDL. Slår man ihop de olika lipoproteinerna (läs kolesterol) kan det ge ett högre totalvärde för kolesterolet men som ändå är positivt då HDL är av högsta andel. Dessutom skall vi skilja mellan olika former av LDL som nödvändigtvis inte behöver vara skadligt för oss. Det är först då LDL blir små täta partiklar som de innebär en risk. Om vi dessutom har en låg andel av HDL (som vi enklast höjer med mättat animaliskt fett) finns inget skydd mot de små täta LDL-partiklarna. Med andra ord så säger studien ingenting vettigt om kopplingen mellan LCHF och hjärt-kärlsjukdomar. Syftet blir istället att genom forskningsfusk hålla fast vid den föråldrade hypotesen om att mättat fett (som vi själva är uppbyggda av) ökar risken för hjärtsjukdom.
 
Om vi återgår till översiktsartikeln, som bevisligen menar att de resultat och slutsatser angående intag av mättat fett i förhållande till hjärt-kärlsjukdom från ledande rådgivande kommittéer, inte återspeglar den tillgängliga vetenskapliga litteraturen. Med andra ord undanhåller myndigheter relevant vetenskap och istället refererar till forskningsfusk som undkommit alla former av sund vetenskaplig granskning. Upphovsmannen bakom översiktsartikeln är en Nederländare vid namn Robert Hoenselaar. Man kan se honom som en holländsk variant av Ralf Sundberg (mannen bakom boken forskningsfusket) som analyserar studier inom nutrition och även medias tolkning kring dem samma. Han menar att 90 procent av de studier som finns publicerade inom nutrition är mindre lämpliga att använda som grundläggande bevisföring för kostråd. Med andra ord söker han pålitlig litteratur med vetenskapligt samband.
 
 
 
Robert Hoenselaar är närmare 40 år gammal och bedriver sin forskning vid sidan av studierna inom nutrition och dietetik. Hans hemsida finns på holländska och på engelska och bedrivs utan någon form av extern finansiär eller sponsring. Detta är givetvis något han hävdar själv men jag har inte hittat några som helst jävsförhållanden på denna man. Någon jävdeklaration finns inte tillgänglig på Internet och han är ensam upphovsman för samtliga tre vetenskapliga artiklar. Jag har även försökt att hitta kopplingar med stora köttproducenter, mejeri- och äggproducenter och även tillverkare av kosttillskott utan att ha hittat något överhuvudtaget. Han verkar ha ett personligt intresse för olika kosttillskott men jag hittar inte några jävsförhållanden inom detta område.
 
Robert Hoenselaar verkar vara en herre att lita på som inte på något vis sålt sin själ varken till livsmedelsindustrin eller läkemedelsindustrin. Hans översiktsartikel som ligger till grund för detta inlägg kan ni läsa här. Riktigt underhållande läsning ifall ni frågar mig. Om ni har tid och lust kan ni även läsa hans hemsida "Cancer & Diet" som innehåller en hel del intressant information gällande sambandet mellan kost och cancer.
forskning lchf - forskningsfusk - studie LCHF