Mättat fett, kolhydrater och hjärt-kärlsjukdom

Då var det dags för ytterligare en utvärdering av en studie som friskriver det mättade fettet och dessutom menar att problemet ligger hos de snabba kolhydraterna. Det är den tredje i ordningen och vill du läsa de två tidigare inläggen så hittar du dem här och här. Av alla studier inom nutritionen är det förmodligen runt 90 procent med bakomliggande särintressen och på dessa studier, som många gånger är rent forskningsfusk, vilar våra kostråd. Att granska dessa studier är tidskrävande och därför granskar jag istället de studier som på senare år visat motsatsen till dagens förlegade kostråd.
 
Fettskräcken är, och kommer att förbli, ett stort misstag och en ren bluff. Dagens inlägg granskar en studie som istället visar att det är de snabba kolhydraterna som vi skall passa oss för. Det är de snabba kolhydraterna som bryter ner våra muskler, som försämrar vår hy och vår matsmältning. De ger oss huvudvärk, ledvärk och de är en starkt bidragande faktor till det metaboliska syndromet som likt en pest sprider fetma, diabetes, hjärt-kärlsjukdom och en rad andra allvarliga sjukdomar i västvärlden.
 
 
 
 
Med ett skenande blodsocker utsätter vi kroppen för en kronisk infektion som belastar våra blodkärl enormt. Tiilslut skadas blodkärlen och det bildas ett sår. I såret bildas plack som består av oxiderat kolesterol. Om vi äter för stora mängder omega-6 som vi bland annat hittar rikligt av i margariner blir vi ett offer för den långsamma död som hjärt-kärlsjukdom resulterar i.
 
Översiktsartikeln är publicerad i en medicinsk tidskrift i Holland och bakom den hittar vi sex stycken forskare och givetvis har jag placerat dem alla under jävsluppen. Först och främst har jag som vanligt letat efter publicerade jävsdeklarationer vilket oftast är väldigt sällsynta. Därefter studerar jag yrkesprofilen för att hitta tidigare anställningar som kan innebära olika jävsbindningar. Som avslutning söker jag tänkbara särintressen som kan tänkas dra nytta av studien och kopplar dessa till de olika forskarna. Här är resultatet av genomgången:
 
R.S. (Remko Sibert) Kuipers är en läkare utbildad inom medicin på universitet i Groningen, Holland. Han verkar ha en förkärlek till paleokost och förespråkar Darwins teorier om de två evolutionära krafterna "Det naturliga urvalet" och "Levnadsförhållanden". Jag har inte hittat några deklarerade jävsförhållanden och har även googlat på holländska. Jag hittar inte heller någon koppling med holländska mejerier, ägg eller köttproducenter. 
 
D.J. de Graaf hittar jag inte någonting om överhuvudtaget. Den enda kopplingen som finns att hitta är just till denna studie. Jag vet inte ens ifall det är en man eller kvinna. 
 
M.F. (Martine F) Luxwolda har inte deklarerat några jävsförhållanden och jag hittar inte heller några bindningar till industrin. Precis som Kuiper är hon stationerad på universitet i Groningen.
 
M.H.A. Muskiet hittar jag inte heller något konstigt med. Dock väldigt aktiv som forskare men inga som helst jävsbindningar.
 
D.A.J. (Janneke) Dijck Brouwer är från samma universitet och saknar även hon jävsdeklaration. Inga tidigare misstänksamma arbetsplatser.
 
F.A.J. (Frits) Muskiet jobbar på universitetssjukhuset i Groningen. Även denna forskare är helt fläckfri och därför kan vi även friskriva den tredje studien i min lilla serie. Ifall ni har invändningar eller är av annan uppfattning ser jag gärna att ni kommenterar inlägget för omformulering och rättelse.
 
 
forskning mättat fett - forskningsfusk