Barfotalöpning och antioxidanter

Under en stor del av den tid som vi människor spenderat här på jorden har tagit oss fram utan skor på fötterna. Våra fötter är en fantastisk uppfinning som dessutom är enormt känsliga vilket man förstår när det bevisligen finns 40 000 nervändar under varje fot (mer än något annat ställe på människokroppen). Dessutom är fotsulorna täckta med porer vilket möjliggör alternativ rening som exempelvis aquadetox.
 
Allt som existerar i universum består av energi. Energi kan inte förbrukas utan bara omvandlas i olika former. Din kropp och all annan materia är uppbyggd av energi som vibrerar i en sanslöst hög frekvens. En kvantpartikel kan nämligen framträda i två olika former, både som materia och som ren energi. Dessutom är vi elektriskt laddade livsformer som består av positiv laddning som kan skada vår kropp vid för höga nivåer.
 
Själva jorden däremot, består av ett obegränsat förråd av negativ elektrisk laddning och kanske förstår ni vart jag vill komma med detta. Dessa negativt laddade elektroner fungerar som oerhört effektiva antioxidanter i vår kropp. De absorberas av våra fotsulor och ger kroppen skydd mot den oxidativa stress som vi utsätts för när vi andas och äter vissa former av kost. Fria radikaler bildas ur den oxidativa stressen och dessutom sänker dem pH-värdet och försurar vår kropp.
 
 
 
Som vanligt när det kommer till dessa typer av inlägg handlar det dels om vetenskapligt förankrad fakta och dels om en kontroversiell hypotes (som mig veterligen inte har motbevisats). Med tanke på hur allt levande på jorden har utvecklats, och på det sätt som vi drar nytta av jordens outtömliga förråd av energi och näring, så borde det inte vara en omöjlighet att vi på många sätt och vis kan läka kroppen helt enkelt genom att kasta av oss skorna.
 
Hälsofördelar påstås vara många och man menar att vi delvis eller helt kan lindra besvär som sömnsvårigheter, kronisk muskelvärk, astma, reumatism, dåligt immunförsvar, stress, högt blodsocker, rubbad hjärtrytm m.m. Sambandet går givetvis inte att bevisa. Men å andra sidan så går det inte motbevisa det heller. Läs gärna mer här!
antioxidanter - kvantfysik - självläkning

Mättat fett, kolhydrater och hjärt-kärlsjukdom

Då var det dags för ytterligare en utvärdering av en studie som friskriver det mättade fettet och dessutom menar att problemet ligger hos de snabba kolhydraterna. Det är den tredje i ordningen och vill du läsa de två tidigare inläggen så hittar du dem här och här. Av alla studier inom nutritionen är det förmodligen runt 90 procent med bakomliggande särintressen och på dessa studier, som många gånger är rent forskningsfusk, vilar våra kostråd. Att granska dessa studier är tidskrävande och därför granskar jag istället de studier som på senare år visat motsatsen till dagens förlegade kostråd.
 
Fettskräcken är, och kommer att förbli, ett stort misstag och en ren bluff. Dagens inlägg granskar en studie som istället visar att det är de snabba kolhydraterna som vi skall passa oss för. Det är de snabba kolhydraterna som bryter ner våra muskler, som försämrar vår hy och vår matsmältning. De ger oss huvudvärk, ledvärk och de är en starkt bidragande faktor till det metaboliska syndromet som likt en pest sprider fetma, diabetes, hjärt-kärlsjukdom och en rad andra allvarliga sjukdomar i västvärlden.
 
 
 
 
Med ett skenande blodsocker utsätter vi kroppen för en kronisk infektion som belastar våra blodkärl enormt. Tiilslut skadas blodkärlen och det bildas ett sår. I såret bildas plack som består av oxiderat kolesterol. Om vi äter för stora mängder omega-6 som vi bland annat hittar rikligt av i margariner blir vi ett offer för den långsamma död som hjärt-kärlsjukdom resulterar i.
 
Översiktsartikeln är publicerad i en medicinsk tidskrift i Holland och bakom den hittar vi sex stycken forskare och givetvis har jag placerat dem alla under jävsluppen. Först och främst har jag som vanligt letat efter publicerade jävsdeklarationer vilket oftast är väldigt sällsynta. Därefter studerar jag yrkesprofilen för att hitta tidigare anställningar som kan innebära olika jävsbindningar. Som avslutning söker jag tänkbara särintressen som kan tänkas dra nytta av studien och kopplar dessa till de olika forskarna. Här är resultatet av genomgången:
 
R.S. (Remko Sibert) Kuipers är en läkare utbildad inom medicin på universitet i Groningen, Holland. Han verkar ha en förkärlek till paleokost och förespråkar Darwins teorier om de två evolutionära krafterna "Det naturliga urvalet" och "Levnadsförhållanden". Jag har inte hittat några deklarerade jävsförhållanden och har även googlat på holländska. Jag hittar inte heller någon koppling med holländska mejerier, ägg eller köttproducenter. 
 
D.J. de Graaf hittar jag inte någonting om överhuvudtaget. Den enda kopplingen som finns att hitta är just till denna studie. Jag vet inte ens ifall det är en man eller kvinna. 
 
M.F. (Martine F) Luxwolda har inte deklarerat några jävsförhållanden och jag hittar inte heller några bindningar till industrin. Precis som Kuiper är hon stationerad på universitet i Groningen.
 
M.H.A. Muskiet hittar jag inte heller något konstigt med. Dock väldigt aktiv som forskare men inga som helst jävsbindningar.
 
D.A.J. (Janneke) Dijck Brouwer är från samma universitet och saknar även hon jävsdeklaration. Inga tidigare misstänksamma arbetsplatser.
 
F.A.J. (Frits) Muskiet jobbar på universitetssjukhuset i Groningen. Även denna forskare är helt fläckfri och därför kan vi även friskriva den tredje studien i min lilla serie. Ifall ni har invändningar eller är av annan uppfattning ser jag gärna att ni kommenterar inlägget för omformulering och rättelse.
 
 
forskning mättat fett - forskningsfusk