Är fluor giftigt

"Tro inte på något bara för att du har hört det. Tro inte på något bara för att någon sagt det och många upprepat det, eller bara för att dina lärare och de som är äldre än du säger det. Men när du själv iakttagit och analyserat, när du finner att allt stämmer med vad ditt eget förnuft säger - då ska du acceptera det och leva därefter". Buddha 563-483 f. Kr.
 
Mycket av det som jag skriver på denna blogg är teorier och hypoteser som jag har format efter att på egen hand sökt sanningen inom olika områden. Vad som är viktigt när man utformar hypoteser är att man hela tiden måste hålla dörren öppen för teorier som kan omkullkasta ens egna teorier. Just därför raderar jag aldrig något som jag skrivit på bloggen. Om man går tillbaka ett par år framgår det ganska tydligt att det som jag såg som en sanning på den tiden går helt emot mycket av det som jag skriver om idag. Detta tycker jag är ett tecken på att jag just gör det som är brukligt att göra då man söker sanningen i tillvaron. Om vi tror oss veta allt och att vi har hittat den enda riktiga sanningen så är det oftast ett tecken på att vi inte utvecklats som människa överhuvudtaget.
 
Av denna anledning har jag inga ambitioner om att mina läsare skall tro på allt som står på denna blogg. Däremot vill jag att det sår ett frö hos varje individ som lockar till att utforska olika områden på egen hand. Vi skapar egna övertygelser och egna sanningar i vårt liv och bara för att den stora massan tror motsatsen så innebär det aldrig att vår sanning skulle vara mindre sann.
 
Det är inte särskilt svårt att se mig som radikal. En individ som går emot de normer som skapats i vårt samhälle. Jag säger heller inte att jag har rätt men jag gör stora ansträngningar för att söka sanningen och se den från olika synvinklar. Det är först då vi kommer sanningen närmare och just därför är jag ytterst tacksam för kritik. Jag vill gärna höra era synpunkter och varför ni tror att jag har fel när det kommer till mina egna övertygelser.
 
Vi blundar för mycket i vårt samhälle och tar lätt till oss av andras sanningar och ifrågasätter sällan ett påståendes källa. Därför, efter att ha skrivit en del om aspartam, fortsätter jag med att lyfta en hel del sanningar till ytan när det kommer till fluor.
 
 
 
 
Sedan vi fick våra första tänder har vi matats av information från tandvården hur viktigt fluor är för vår tandhälsa. Vi borstar våra tänder med fluor, vi sköljer våra tänder med fluor och vi köper till och med tuggummi som innehåller denna kemikalie. I skolan får vi besök av fluortanten som med sin fluorlösning lovar starka och friska tänder. På många håll i världen tillsätter man till och med fluor i dricksvattnet för ökad tandhälsa. Vad jag vet finns det ingen kommun i Sverige som tillsätter fluor men givetvis finns det naturligt i vårt vatten. Jönköpings dricksvatten kommer så klart från Vättern och innehåller normalt 0,10-0,14 mg/l. Livsmedelsverket gräns går vid 1,5 mg/l och flera studier som utgått från halva gränsvärdet visar att halten kan orsaka bland annat cancer.
 
Fluor är ett neurotoxin (nervgift) som är giftigare än bly och i det närmsta lika skadligt som arsenik i koncentrationer runt 1 ppm. Under 1900-talets första hälft var natriumfluorid (som är den korrekta benämningen av det fluor som används idag) ett avfall som blev över vid de stora aluminiumgjuterierna i framförallt USA. Avfallet var ett stort problem och man lyckades inte hitta något användningsområde utan det förblev en restprodukt. Kostnaden för att eliminera kemikalien var hög och det blev inte bättre av att många industrier tvingades betala skadestånd till boskapsägare och jordbrukare på grund av den skada som toxinen orsakade.
 
 
 
 
Det ena ledde till det andra och för att göra en lång historia extremt kort så blev det möjligt, med hjälp av en hel del marknadsföring och tvivelaktiga studier, att utan motstånd tillsätta avfallet i dricksvattnet. Huvudargumentet känner vi väl till även idag och det var att natriumfluoriden skulle motverka karies. De flesta av oss vet dock att karies framförallt kommer från raffinerade kolhydrater och det är knappast något som fluor kommer att råda bot på. 
 
En hel del studier publicerades under kommande år som protest, men resultatet ledde allt som oftast till att forskare fick sparken och indragna forskningsbidrag som följd. Med stora industriintressen i ryggen var det förhållandevis enkelt och dumförklara dessa typer av påståenden. Tandvården som vid denna tid blivit ett helt fristående skrå tog emot den fantastiska kemiklien med öppna armar och enda fram tills idag finns det inte en enda studie som pekar på att natriumfluorid skulle vara bra för tandhälsan eller någon annan form av hälsa för den delen. Fluor har aldrig testats för säkerhet innan godkännande i varken tandkräm, munsköljmedel eller andra livsmedel.
 
 
 
Däremot finns det en storm mängd forskning som talar om dess skadlighet. Man behöver inte söka länge för att hitta dessa studier och jag kan lova att det varken är Coca-Cola eller Marabou som ligger bakom dem. Under årens lopp har man dock hittat en hel del andra användningsområden där natriumfluorid kommer till god hjälp. Adolf Hitler tillsatte giftet i dricksvattnet i koncentrationslägrena efter att funnit att ämnet gjorde människorna emotionellt förlamade. Natriumfluorid används tillsammans med cyanid och arsenik i råttgift. Ämnet är den huvudsakliga beståndsdelen i nervgasen Sarin. Man använder även toxinen i bekämpningsmedel och i våldtäcktsdrogen Rohypnol.
 
Natriumflourid är, som jag nämnde tidigare, ett nervgift som lagras i hjärnan och nervsystemet. Ämnet består av en positivt laddad jon som genom att binda negativa joner kan ta sig in i våra celler och skada dem. Studier har visat att barn som utsätts för höga halter av fluor har lägre IQ. Andra studier på natriumfluorid visar följande biverkningar:
 
  • Skador i hjärnan på råttor som påminner om Alzheimers och demenssjukdom.
  • Olika former av cancer skelettcancer är vanligast.
  • Förändringar i benstommens hållfastighet då natriumfluorid lagras i skelettet med höftfrakturer som följd.
  • Fosterskador och dödsfall hos spädbarn.
  • Försämring av immunförsvaret.
  • Orsakar Artros.
  • Negativ strukturell förändring av tänderna hos barn.
  • Hämmar produktionen av viktiga enzymer i matspjälkningen.
  • Undertrycker sköldkörtelns funktion.
 
Dessutom har de senaste årens storskaliga studier visat att natriumfluorid inte har några positiva effekter på tandhälsan överhuvudtaget. Tvärtom har forskning visat att ämnet ökar förekomsten av karies. Ämnet kan till och med ge upphov till att emaljen ruttnar. Flera forskare har medgett att det inte finns någon korrekt genomförd forskning som bevisar natriumfluoridens skyddande effekt. Efter att fluor har visat sig orsaka akut förgiftning måste numera tandkrämstuber i USA märkas med en varningssymbol för gift.
 
Om ni vill veta mer om natriumfluorid och hur den blev en del av människans vardag hittar ni hela historien här. Även Annika Dahlqvist har skrivet om ämnets negativa påverkan på kroppen och det forskningsfusk som har gjort att det blivit godkänt. 
 
 
"Fluorering är det största fallet av vetenskapligt bedrägeri i detta århundrade, om inte i alla tider." - Robert Carton, läkare och toxikolog
 
 
 
 
fluor - natriumfluorid - tandkräm
Peter

Varken "Hitler" eller någon annan tillsatte fluor i dricksvatten i koncentrationsläger. Det är en myt utan någon som helst verklighetsförankring, skapad av amerikanska konspirationsteorister.

Jänkarna är överlag obildade, och konspirationsteorister drar nytta av det genom att ljuga för att skapa paranoia. Ta t.ex. de vapentokiga som hittar på citat av "Hitler" om att han skulle antingen registrerat eller konfiskerat alla tyskars vapen. Lögnarna vet att man måste ha studerat Tysklands historia för att kunna genomskåda dem.

Det är skrattretande när man läser att industrin skulle haft så mycket giftigt fluor som avfall, och att "det ena till det andra" ledde till att man dumpade det i DRICKSVATTNET.

Du skriver: "De flesta av oss vet dock att karies framförallt kommer från raffinerade kolhydrater och det är knappast något som fluor kommer att råda bot på."

Nej, karies uppstår av de syror som bakterier producerar när de omvandlar kolhydrater (som INTE behöver vara raffinerade). Från tandemaljen hydroxylapatit frigörs då OH- joner när de etsas av syrorna. Det kallas karies när det fått fortgå tills det märkbart skadar emaljen. OH- jonerna kan ersättas med F- joner från fluorider, och då skapas fluorapatit, som är starkare än tandens egna hydroxylapatit, och begynnande karies kan därför läka.

Det spelar ingen roll om fluoriden tillverkas industriellt eller finns naturligt i brunnar. Samma ämne är samma ämne, vilket man vet om man kan grundskolekemi.

Visste du att kalium, kol och kväve är nödvändigt för att leva? Ändå ger en molekyl med de tre atomerna tillsammans KCN, kaliumcyanid - ett av det mest potenta gifterna!

Det är bra att vara skeptisk, men med det innebär även att man bör vara mycket skeptisk till konspirationsteorier som går stick i stäv mot vetenskapen.