Biverkningar av Poliovaccinet

Äntligen är det dags för den andra delen i min serie om vaccinationer. I det första inlägget började jag med vaccinet mot difteri och skrev bland annat om hur viruset mer eller mindre var utrotat redan innan vaccinet togs i bruk. Det samma gäller för Polio. Problemet är bara att vi här har att göra med en rad rejält otäcka biverkningar. Vissa forskare menar till och med att Poliovaccinet är orsaken till en rad sjukdomar som inte existerade innan vaccinet såg dagens ljus. Men vi tar väl det hela från början:
 
Polio sägs vara en smittsam sjukdom som orsakas av ett virus i tarmen och som sedan kan angripa celler i hjärnan eller ryggmärgen. Symptomen inkluderar huvudvärk, halsont, feber och kräkningar. Svårt drabbade utvecklar stelhet i nacke och rygg, muskelsvaghet, värk i leder och förlamning i armar eller ben eller i värsta fall av andningsmuskulaturen. Detta kan i svåra fall leda till döden.
 
 
 
Forskningen om vad som orsakar polio avstannade i samband med att vaccin tagits fram och sjukdomen började utrotas. Vad man vet smittas man vid kontakt med avföring eller via luftburna droppar, i livsmedel eller i vatten. Viruset skall komma in via munhålan eller näsan och sedan förökas i tarmen. När det angriper blodet bildas antikroppar vilket i de flesta fall resulterar i att viruset stannar och att individen blir immun mot sjukdomen. Intressant forskning har dock visat att polioutbrott har kunnat härledas till kemikalier som använts av människor vid besprutning av skadeinsekter. Man menar att viruset redan finns latent i våra celler och aktiveras vid olika former av förgiftning. Framförallt har man sett ett samband mellan användning av fosfor och DDT i bekämpningsmedel och polioutbrott.
 
De flesta som drabbas av Polio uppvisar inga symptom överhuvudtaget och dessa utgörs av hela 95 procent. Omkring fem procent uppvisar mildare symptom som halsont, huvudvärk, feber och stel nacke. Muskelförlamning har uppskattats att drabba ungefär 1 på 1000 av dem som får sjukdomen. Många läkare har dragit slutsatsen att dessa individer är biologiskt mottagliga av för sjukdomen medens den resterande övervägande delen är naturligt immun mot viruset. Bland de hårdast drabbade är det sedan ytterst sällsynt med bestående men.
 
 
 
De flesta tror felaktigt att sjukdomen är utrotad på grund av poliovaccinet men i själva verket försvann den av sig självt. Som jag nämnde tidigare har man hittat ett samband mellan poliovirus och användandet av DDT och fosfor i jordbruket och samtidigt finns det annan forskning som menar att viruset ökar vid näringsbrist. Särskilt har man sett ett samband mellan rapporterade fall av polio och överdriven konsumtion av socker och stärkelse.
 
Två typer av vaccin togs fram på 50-talet. Dels var det Jonas Salks injicerbara vaccin som togs fram i cellkulturer från apnjurar och var ett avdödat virus. Sedan utvecklade Albert Sabin ett oralt vaccin med levande virus mot polio. Precis som med alla andra vaccin hade även dessa cocktails omdiskuterad effekt och istället fuskades det med statistik, rapportering och effektivitet. Bland annat ändrades definitionen av polio i samband med att vaccinen togs i bruk vilket ledde till att rapporterade fall av polio gick ner samtidigt som rapporterade fall av aseptisk hjärnhinneinflammation kraftigt gick upp. 1976 rapporterade CDC (Centers for Disease Control and Prevention) att Sabins vaccin med levande virus var "den största om inte enda orsaken" till alla rapporterade fall av polio i USA sedan 1961.
 
 
 
 
1959 upptäckte Bernice Eddy att poliovacciner som administrerats till miljontals människor över hela världen innehöll ett smittämne som kan orsaka cancer. Det hela tystades ner och hon degraderades till ett mindre uppsatt jobb. Året därpå tillskrevs M.R. Hilleman äran att ha upptäckt detta smittämne som går under namnet sv40 (simian virus 40). Viruset kommer från apor vars njurar användes för att producera poliovacciner. Efter ytterligare forskning har man funnit en tydlig koppling mellan sv40 och cancer. Mellan 1954 och 1963 utsattes närmare 100 miljoner amerikaner och kanske ytterligare 100 miljoner över hela världen för sv40 på grund av dåligt genomtänkta kampanjer. Sv40 har hittats i hjärntumörer och vid leukemi, skelettcancer och i mesoteliom, en dödlig form av lungcancer.
 
Vad som är skrämmande är att det även visat sig att sv40 överförs mellan mor och barn samt vid sexuellt umgänge. Trots att man officiellt förnekat sambandet har fler än 62 vetenskapliga artiklar från 30 laboratorium världen över rapporterat att man hittat sv40 i mänskliga vävnader och tumörer. Dessvärre är förmodligen detta bara toppen på ett isberg då apnjurar är värd för otaliga virus. Antalet varierar så klart baserat på hur mycket arbete man lägger ner på att hitta dem. Uppenbarligen kan en stor del virus leva inuti apor utan att orsaka skada.
 
Bild hämtad ur boken "Vacciner: risker och skador" av Dr Mayer Einstein.
 
 
1980 togs det fram mer sofistikerade metoder för att undersöka förekomst av virus och det var då man gjorde en ännu mer skrämmande upptäckt. Det visade sig att afrikanska gröna markattor, vilket är den primat man föredrar när man tillverkar poliovaccin, var infekterade med siv (simian immunodeficiency virus) som är nära besläktat med hiv vilket i sin tur är det smittämne som föregår aids. Aporna själva har antikroppar mot siv. Man misstänker därför att siv kan ha muterat till hiv då den överfördes från apa till människa. 1985 höll WHO flera expertmöten för att granska statistiken. Något väntat tog de beslutet att vaccinen var säkra och insisterade att vaccinationskampanjerna skulle fortgå. 1990 hittade man dock siv-infekterade schimpanser som levde vilt. Denna form av siv visade sig vara nästintill identisk med hiv. Vissa forskare menar att detta virus praktiskt taget är omöjligt att skilja från vissa mänskliga varianter av hiv. 
 
Problemet är dessutom att tusentals virus och andra smittsamma mikroorganismer frodas hos apor och kor vilket är de djur man föredrar vid framställningen av poliovacciner. Forskning som gjorts i efterhand har avslöjat att det kan ha funnits upp mot 26 apvirus i de ursprungliga Salk-vaccinerna. Echovirus och herpesvirus för att nämna några få. Man tror därför att vaccinerna kan ha gett skador på immunsystem samt orsakat kroniskt trötthetssyndrom och neurologiska sjukdomar. Än idag tillverkas poliovaccinet från apnjurar eller kalvserum.
 
Trots att man i vissa länder ger barn upp till 12 doser av poliovaccin är vissa fortfarande mottagliga för viruset. Av denna anledning kvarstår hypotesen om att merparten av oss människor utvecklar immunitet mot viruset själva samtidigt som en minoritet är biologiskt mottagliga oavsett vaccinering eller inte. Oftast drabbar polio fattigare länder vilket också stärker hypotesen om att näringsbrist ökar risken för smitta. Vissa forskare och seriösa läkare menar att det finns en stor sannolikhet för att inga mänskliga retrovirus existerade före poliovaccinerna. Kanske är det detta pris vi människor får betala då vi håller på och rör till saker i naturen.
 
 
aids - hiv - polio - poliovaccin
Jocke med huskurerna

Jag hörde talas om att i afrika är det vanligt att folk tror att HIV tagits fram syntetiskt för att smitta afrikaner. Det sägs att om du kartlägger de områden WHO färdades för att vaccinera folk mot polio, så överlappar de de områden där HIV började. Kanske det helt enkelt var en vaccineringskampanj mot polio som satte igång HIV-epidemin?

Svar: Förmodligen är det exakt så det hela gick till...
John Winglander

milla

Intressant läsning om polio vaccin har inte läst om det tidigare, men har däremot läst en del om HPV-vaccinet och det innebar att min dotter ej fick ta det vaccinet.
Ha en skön helg :)

Svar: Det är viktigt att ifrågasätta. Nu har man tydligen hittat kopplingar mellan Socialstyrelsens rådgivare och vaccinindustrin. Man blir ju inte särskilt förvånad...
John Winglander